Postanowienia ogólne

 

I. Sprzedawca

 

Sklep Galiano.pl działający pod adresem internetowym www.galiano.pl oraz jego subdomenach jest własnością – Galiano,
Dane kontaktowe: e-mail: info@galiano.pl, tel: 883 164 773

 

1. Regulamin
Realizacja sprzedaży przez Galiano.pl oraz sklepy działające w subdomenach Galiano.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

 

2. Wymagania sprzętowe
Do korzystania z usług Galiano.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie Galiano.pl. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności i cookies.

 

II. Zakupy w Galiano.pl

 

1. Działalność
Galiano.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać jedynie przez strony internetowe galiano.pl

 

2. Obszar działania
Usługi oferowane przez Galiano.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie opolskim, mieście Opole i przyległych miejscowościach. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy (więcej znajdziesz w zakładce dostawy).

 

3. Kupujący
Z oferty Galiano.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
W celu korzystania z oferty przedstawionej w witrynie Galiano.pl należy dokonać rejestracji konta Klienta na witrynie Galiano.pl zgodnie z “Regulaminem Witryny”. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Galiano.pl (e-mail: info@galiano.pl, tel: 883 164 773). W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.

 

4. Informacje o produktach
a) Zamieszczone na witrynie Galiano.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis,waga opakowania, daty ważności itp. pochodzą od producentów produktów. Galiano.pl dokłada wszelkich starań, aby były one prawidłowe i aktualne. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.
b) Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.

 

5. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą się różnić, dotyczy głównie owoców i warzyw.

 

6. Ceny towarów
Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Galiano.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.
W sytuacji kiedy klient kupuje produkty z odległą data dostawy, cena produktu może ulec zmianie i obowiązuje z dnia wystawienia paragonu.

 

7. Zamówienie
Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty Galiano.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu Galiano.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności dnia dostawy i strefy godzinowej.

 

8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie Galiano.pl. Galiano.pl wysyła Klientowi numer zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

9. Dostawa, koszty dostawy, koszty pakowania
Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Podobnie, każdorazowo w procesie składania zamówienia określony jest koszt pakowania. W zależności od deklarowanego miejsca może być wykonana za pośrednictwem dostawców Galiano.pl lub za pośrednictwem korporacji Taxi działającej na zlecenie kupującego.
Można również odebrać zakupy osobiście w naszym magazynie:
a) Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji witryny Galiano.pl Pomoc
b) Galiano.pl pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem jak i opłate recyklingową. Wszelkie informacje o kosztach pakowania znajdują się w dedykowanej sekcji witryny Galiano.pl Pomoc
c) Ograniczenie ilościowe
Galiano.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

 

III. Zamówienie Klienta

 

1. Składanie zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na witrynie Galiano.pl, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “Dodaj do koszyka”.

 

2. Przyjęcie zamówienia
Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi dopiero po wcześniejszej jego zapłacie za pośrednictwem Przelewy24.pl. Zamówienie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.

 

3. Możliwość anulowania zamówienia
W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Galiano.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Anulowanie powinno być wysłane na maila info@galiano.pl do godziny 17:00 tego samego dnia u którym nastąpiło zamówienie i powinno zawierać numer zamówienia. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy
a) Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu Pomoc.
b) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
• towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny, mrożonki w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
• towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, w szczególności nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.
d) Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedawcy na adres:
e) Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone towary.
f) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy.
g) Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
h) Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
i) Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).
j) W terminie 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej należności.

 

5. Termin realizacji dostawy
a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.
b) Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

6. Dni wolne
a) Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
b) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

 

7. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

a) W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:

przez dostawców Galiano.pl – wybranego przez Klienta dnia w przedziale godzinowym 10:00-21:00, każdorazowo dostawca Galiano będzie się kontaktował telefonicznie w celu ustalenia godzinie dostawy.

  • Odbiór własny w naszym magazynie
  • Wysyłka firmą kurierską na terenie CAŁEGO KRAJU ,pierwsza paczka do 30 kg opłata pobrana z góry 20 zł brutto doliczane automatycznie do sumy zamówienia.Zamówienia powyżej 31kg są dzielone na kolejne paczki do 30 kg płatne ekstra przy odbiorze za każdą następna paczkę.

b) W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia zamówienia w wybranym przez Klienta terminie z przyczyn, za które Galiano.pl nie ponosi odpowiedzialności, pracownik Biura Obsługi Klienta Galiano.pl skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego terminu dostawy tego samego dnia.
Dostawa dnia następnego spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów.

 

8. Odmowa realizacji zamówienia
a) Galiano.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
b) Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont, np. w celu obejścia szczególnych ograniczeń ilościowych Towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnych).
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
d) Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia – np. świeże pieczywo w niedzielę lub święto).
e) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość limitowania sprzedaży dla Klienta. Warunek ten dotyczy wyrobów piekarniczych i produktów w promocji oznaczonych znakiem „Promocja”, lub innym oznaczeniem ceny promocyjnej oferowanego produktu. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
f) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

 

9. Faktura
Składając zamówienie Klient żąda wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonany przez niego zakup. Faktura VAT obejmująca wszystkie dostarczane pozycje zamówienia dostarczana jest do Klienta wraz z dostawą. Klient upoważnia Galiano do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Galiano.pl może wprowadzić możliwość przesyłania faktury VAT dotyczącej zamówienia przy pomocy poczty elektronicznej, na adres e-mail Klienta wskazany w procesie rejestracji. Faktura taka przesyłana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie. Wybór sposobu dostarczenia faktury (tj. faktura dołączana do zamówienia albo faktura przesyłana na adres e-mail) należy do Klienta i dokonywany będzie (w razie wprowadzenia faktur elektronicznych) przy składaniu zamówienia.

 

IV. Płatności

 

1. Sposoby płatności
Klient płaci za zakupy dokonane w Galiano.pl w sposób określony w Witrynie Galiano.pl w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

• płatność przelewem online za pośrednictwem Przelewy 24

• płatność kartą kredytową online za pośrednictwem PayPro

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań , Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

2. Rozliczanie nadpłat/niedopłat
a) Galiano.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (m.in. warzywa, owoce, itp.). Podane na stronie Galiano.pl ceny tych produktów, są cenami orientacyjnymi. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi, która może różnić się od tej podanej na stronie sklepu o +/- 20%
b) Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której:

c) Opłacone przez Klienta online zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma niższą wartość niż wartość określona na fakturze VAT, rachunku, powstała nadpłata zostaje zwracana Klientowi na konto w ciągu 3 dni roboczych.

d) Klient niedopłatę może zapłacić u dostawcy Galiano kartą lub gotówka.

3. Dostawca
a) Dostawy mogą być realizowane przez dostawców Galiano.pl lub odbiór osobisty
b) Dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta po okazaniu numeru zamówienia wysłanego na adres e-mail.

 

4. Nieobecność Klienta
Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, być dostępny pod wskazanym przez siebie numerem telefonu podanym podczas rejestracji.
a) Dostawa realizowana przez dostawcę Galiano.pl:
b) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy dostawca Galiano.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem u celu ustalenia nowego terminu dostawy tego samego dnia.
c) Galiano.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta.
d) Galiano.pl spróbuje dostarczyć przesyłkę ponownie następnego dnia po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty 15 zł za powtórne dostarczenie wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.
e) Klient może swoje zakupy odebrać osobiście w naszym magazynie w po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo: info@galiano.pl
f) Jeżeli przez kolejne 3 dni od daty dostawy Galiano.pl nie będzie mogło skontaktować się z Klientem, w sprawie umówienia nowego terminu dostawy zakupów, całość zostanie zutylizowana w: Zakład Komunalny Sp. z o.o. Podmiejska 69, 45-574 Opole. Zakład Komunalny sporządza kartę przekazania odpadu.

 

5. Reklamacje i zwroty
a) Obowiązkiem sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi zamówionego towaru wolnego od wad.
b) W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
c) W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Galiano po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
d) W razie niezgodności towaru z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Galiano.
e) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta Galiano, drogą mailową na adres info@galiano.pl Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
f) Galiano.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez klienta w formularzu reklamacyjnym. Więcej w zakładce Pomoc
g) Galiano.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
h) Galiano.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług Galiano.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Galiano.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

 

2. Dostarczenie wiadomości e-mail
Galiano.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

 

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Galiano.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności.

 

4. Zmiana regulaminu
Galiano.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Galiano.pl. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

 

5. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur (ADR)

a) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

b) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  •   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  •   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  •   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

c) Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;,

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu .

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

6. Spory
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

 

7. Badanie satysfakcji Klienta
Po dostarczeniu Towarów Klientowi, Galiano.pl, zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny.

 

VI. Galiano – zastrzeżenia prawne

 

1. Wszelkie prawa do Strony Galiano.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

 

2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

 

3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

 

4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Galiano.pl, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób Strony w całości lub w części.

 

5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez witrynę Galiano.pl w dedykowanej sekcji witryny Regulamin.
c) Wcześniejsze zamówienia Klient może zobaczyć po zalogowaniu się do sklepu Galiano.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

 

VII. Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest Galiano.pl z siedzibą w
Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
• realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
• podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
• statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych w sklepie internetowym.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
• w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień
• w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
Klientowi przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galiano
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
usługi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

VIII. Zgody

 

Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie Galiano.pl, jak i później, w ustawieniach swojego profilu. Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).